Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Spawanie

Spawanie, czyli trwałe łączenie metali poprzez stopienie ich brzegów lub przez utworzenie spoiny, to kolejny rodzaj usług wykonywanych przez naszą firmę. Oferta usług spawania obejmuje:
- spawanie elektryczne - źródłem ciepła wykorzystywanego do spawania jest łuk elektryczny o bardzo wysokiej temperaturze (do kilku tysięcy stopni Celsjusza),
- spawanie techniką MIG / MAG - czyli spawanie topliwą elektrodą w osłonie:
* gazów obojętnych (argon, hel oraz mieszanina tych gazów) - technika MIG,
* gazów aktywnych (dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem) - technika MAG.
Metoda ta nadaje się (przy odpowiednim doborze drutów elektrodowych) do spawania wielu rodzajów metali. Zalety spawania tą techniką to m.in.: dobra jakość spoin, duża wydajność, szeroki zakres grubości spawanych elementów, możliwość spawania we wszystkich pozycjach.
- spawanie techniką TIG - czyli spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub mieszaniny tych gazów. Metodą tą można spawać wszystkie gatunki stali, a w szczególności stale wysokostopowe oraz metale nieżelazne. Zastosowanie znajduje również przy łączeniu aluminium i stopów aluminium. Zalety spawania tą techniką to m.in.: dobra jakość spoin, szeroki zakres grubości spawanych elementów, możliwość spawania we wszystkich pozycjach.


Metalmix.pl on Facebook
metalmix.pl on Youtube